Projektový manažment a manažment výstavby

Projektový manažment a manažment výstavby

projektovy- manazment-a-manazment vystavby-3

Naše služby

zabezpečenie všetkých povolení stavby

organizácia výberového konania na architekta stavby

vypracovanie harmonogramu projektu

riadenie projektového tímu

organizácia výberového konania na generálneho dodávateľa stavby

navrhnutie postupu výstavby a zaistenie tímu pre riadenie stavebných prác

riadenie stavebných prác a dodávok

dozor nad dodávateľmi jednotlivých dodávok stavebných prác

Máte záujem o tieto služby?