Majetkové vysporiadanie nehnuteľností

Majetkové vysporiadanie nehnuteľností

Naše služby

venujeme sa vysporiadaniu pozemkov neznámych vlastníkov vrátane zabezpečenia dedičského konania novoobjaveného majetku

zabezpečujeme zámeny pozemkov, reálnu deľbu pozemkov, správa nehnuteľnosti, spracovávanie geometrických plánov a spracovanie súborov vlastníctva nehnuteľností

venujeme sa vysporiadaniu pozemkov pod stavbami podľa zákona 66/2009

Máte záujem o tieto služby?