Úvod

  • nehnutelnosti

O spoločnosti

ESTY s.r.o. vznikla ako súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2017. Spoločnosť sa zaoberá činnosťou na úseku investičnej výstavby vo všetkých fázach jej realizácie, od akvizície vhodných nehnuteľností, cez realitnú činnosť, až po vlastnú stavbu, vrátane projektovania a stavebného inžinieringu.

Naše služby

Majetkové vysporiadanie nehnuteľností

Investičná príprava územia

Projekcia a inžinierska činnosť

Projektový manažment a manažment výstavby

Výkaz výmer a rozpočty

Technický dozor investora

Manažment nákladov stavby

Stavebné realizácie

Due Diligence

Realitná činnosť