Due Diligence

Due Diligence

due-diligence

Naše služby

vyhodnotenie rizík spojených s akvizíciou nehnuteľností

preverenie investičného zámeru

analýza územia preskúmaním podkladov, súlad investície s územným plánom

preverenie možnosti napojenia na inžinierske siete, dopravná napojiteľnosť, geologické a hydrogeologické posúdenie lokality

ekonomická analýza prípravy danej lokality

Máte záujem o tieto služby?