Manažment nákladov stavby

Manažment nákladov stavby

manazement-nakladov-stavby

Naše služby

vypracovanie štúdie realizovateľnosti

odhad nákladov na realizáciu stavby

odhad a kontrola dopadov zmien na stavebné náklady

kontrola fakturácie dodávateľa stavby

Máte záujem o tieto služby?