Projekcia a inžinierska činnosť

Projekcia a inžinierska činnosť

esty-projekcia-a-inzinierska-cinnost-2

Naše služby

v spolupráci s renomovanými projekčno – architektonickými kanceláriami zabezpečujeme vypracovanie projektov stavieb

zastrešujeme proces vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť počas realizácie stavby, kolaudácie stavby

zabezpečenie činnosti stavebného dozoru

Máte záujem o tieto služby?